1. Liên danh với TECNOSVILUPPO (Italia) xây dựng 11 cầu trên quốc lộ 1A. 
 2. Liên danh với SUMITOMO (Nhật bản) xây dựng quốc lộ 5.
 3. Liên danh với ANAM -YOUONE (Hàn quốc) xây dựng quốc lộ 1A đoạn thành phố HCM - Xuân Lộc.  
 4. Liên danh với FUJITA (Nhật Bản) thi công mặt bằng nhà máy xi măng Nghi Sơn Thanh Hoá.  
 5. Liên danh với SUMITOMO (Nhật bản) xây dựng cầu Thanh Trì.
 6. Hợp tác với NAMKWANG(Hàn Quốc) với tư cách Nhà thầu phụ, gói thầu EX-10 Đoạn Hà Nội - Hải Phòng