CÁC DỰ ÁN TỔNG CÔNG TY ĐANG ĐẦU TƯ

Danh mục các dự án Tổng công ty đang đầu tư

1. Dự án xây dựng nhà liên cơ tại Mai Dịch - Từ Liêm - Hà Nội với tổng mức đầu tư 19.700.000.000dd với quy mô:

- Gồm 3 đơn nguyên nhà, nhà N1: 9 tầng; nhà N2, N3: 5 tầng

- Hiện đã hoàn thành nhà N2, N3 để đưa vào sử dụng

2. Dự án xây dựng khu liên hợp văn phòng + chung cư cao tầng tại khu đất của công ty CP tư vấn 8 + công ty 873 với tổng mức đầu tư: 250 tỷ VNĐ.

- Đang tiến hành các bước dự án khả thi và các thủ tục về đất đai

- Dự kiến quy mô tòa nhà là 21 tầng

3. Dự án BOT An Sương - An Lạc: với tổng kinh phí đầu tư 90 tỷ VNĐ, đã đưa vào sử dụng năm 2006.

4. Hợp tác với IDICO trong việc đầu tư xây dựng khu văn phòng kết j[pj chung cư cao tầng tại các khu đất của công ty 829 (10.000m2), Việt Lào (1.226m2), công ty 810 (4.100m2), công ty 889 (1.200m2). Các dự án này đang trong giai đoạn lập dự án khả thi.


go top