STT

CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

NĂM

1

Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước

Từ năm 1965

2

Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, gia công dầm thép, cấu kiện thép và các sản phẩm cơ khí khác

Từ năm 1980

3

Xây dựng trụ sở, nhà dân dụng và công nghiệp

Từ năm 1980

4

Xây dựng đường băng sân bay

Từ năm 1990

5

Xây dựng mặt bằng khu công nghiệp

Từ năm 1990

6

Xây dựng cảng biển, cảng sông

Từ năm 1990

7 Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông, công nghiệp và dân dụng Từ năm 1992

8

Sản xuất và lắp ráp môtô

Từ năm 2000

9

Xây dựng và kinh doanh nhà đất

Từ tháng 3-2003